• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Xây dựng và hoàn thiện mô hình Hợp tác xã kiểu mới 2021-2025 thực hiện Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Đoàn khảo sát làm việc HTX Bưởi Da xanh Bến Tre, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành (Nguồn: P.QLTM)

Xây dựng và hoàn thiện mô hình Hợp tác xã kiểu mới 2021-2025 thực hiện Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(Cập nhật: 05/01/2022)
Triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án 167).

Với mục tiêu đến năm 2025 lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX xã tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án; 100% HTX thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại Tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/1/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đánh giá HTX; xây dựng Phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên phạm vi cả nước trong 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2026-2030).Thời gian thực hiện Đề án gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong năm 2021); giai đoạn 2 - Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30/6/2025); giai đoạn 3 - Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).Các mô hình HTX lựa chọn hoàn thiện như mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản); mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản; mô hình HTX hoạt động xây dựng; mô hình HTX giao thông vận tải; mô hình HTX tiểu thủ công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống;…

Theo đó, Liên Minh HTX đã thành lập Đoàn khảo sát gồm Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn,  cùng đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ phối hợp khảo sát 10 HTX thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông nghiệp - dịch vụ, thủy sản, xây lắp điện, vận tải thuộc các huyện: Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại và thành phố Bến Tre (Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách không có HTX được lựa chọn) để xem xét, đánh giá, lựa chọn và đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến xây dựng hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới hiệu quả.

Qua đợt khảo sát, nhìn chung, các HTX đã đảm bảo được điều kiện bắt buộc của Đề án 167: HTX hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; HTX đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được Đề án lựa chọn; HTX kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 3 năm tài chính; HTX nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong đó có Bản đánh giá HTX năm 2020 đạt loại Khá (65 điểm) trở lên; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể ban hành thêm các điều kiện khác, tùy theo nguồn lực và tình hình thực tế các HTX thí điểm trên địa bàn.

Xét về điều kiện ưu tiên, các HTX có nhiều thành viên tham gia, được sự đồng tình, nhất trí của thành viên và Chính quyền cơ sở nơi HTX đặt trụ sở; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các HTX sản xuất quy mô lớn, sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh; các HTX có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tạo việc làm, hỗ trợ cho người yếu thế; các HTX đã tham gia thí điểm HTX kiểu mới đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thời gian thành lập và hoạt động, các HTX đã liên kết, khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, nghề truyền thống. Là một kênh quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, với tinh thần “hợp tác” trong HTX, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các thành viên được phát huy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống văn hóa. Các HTX đều có hoạch định kế hoạch, chiến lược về nhân lực, vật lực, sản phẩm trong thời gian tiếp theo.

Từ đề xuất của Đoàn công tác - Liên minh HTX, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chọn 05 HTX, gồm: HTX Nông nghiệp Bưởi Da xanh Bến Tre, HTX Thủy sản Bảo Thuận, HTX Nông nghiệp Mỹ Chánh, HTX Nông nghiệp Thới Thạnh, HTX Vận tải Thống Nhất Bến Tre xây dựng và hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới 2021-2025.

Phát triển hiệu quả HTX nói riêng, kinh tế tập thể nói chung là mục tiêu của Đảng và Chính phủ, góp phần phát triển văn hóa cộng đồng, củng cố an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Góp phần hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13) trong xây dựng nông thôn mới thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững./.
Nguồn: P.QLTM – SCT