• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Xác nhận đăng ký sửa đôi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

Xác nhận đăng ký sửa đôi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

(Cập nhật: 18/08/2020)
Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét Đơn Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 11D/ĐKSĐBS ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH ORIFLAME Việt Nam.
Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc xác nhận Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương với nội dung như sau:
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302934253
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh      
Cấp lần đầu ngày: 11/09/2009,         Lần thay đổi gần nhất: lần 08, ngày 23/09/2019
Địa chỉ trụ sở chính: 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 01/CN-CT
Do: Cục Cạnh trạnh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương     Cấp lần đầu ngày 13/11/2019.
Cấp sửa đổi, bổ sung lần 02 ngày 29/07/2020
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bến Tre như sau:
Thay đổi người đại diện địa phương tại tỉnh Bến Tre của doanh nghiệp
Thông tin cũ:
Họ và tên: Nguyễn Mỹ Duy, Chứng minh nhân dân số 321347696, do Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày 17/09/2019;  Điện thoại 0988457939; Địa chỉ liên lạc: 205/10 Ấp Tân Vinh, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.
Thông tin mới:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tường Tâm, Chứng minh nhân dân số 321189340, do Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày 10/06/2014; Điện thoại liên hệ: 0976661481; Email: congthongtin@oriflame.com; Địa chỉ liên lạc: Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
                                                                 Nguồn: P.QLTM-SCT