• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
Hoạt động của Công ty TNHH thương mại Cá Việt, huyện Bình Đại. (Nguồn: P.QLCN)

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

(Cập nhật: 27/12/2021)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 6820/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Công văn số 6827/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang ở cấp độ 2, Công văn số 7749/UBND-KGVX ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: Đối với hoạt động các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối,.. được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; phát huy vai trò tự chủ, tự lực, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; bảo đảm sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất. Và các ngành cũng sẽ thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát nhằm hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, tập trung nguồn lực thực hiện công tác phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, song song với việc triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tỉnh cũng đã thành lập Tiểu ban phục hồi kinh tế và 02 Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Toàn tỉnh hiện có 4.154 doanh nghiệp đang hoạt động với 98.295 lao động, đạt tỷ lệ 96%/tổng số doanh nghiệp hoạt động; 46.876 hộ kinh doanh với  87.058 lao động, đạt tỷ lệ 94,72%/tổng số hộ kinh doanh hoạt động. Trong đó, 05 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” với 300 lao động; 4.149 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới với 97.995 lao động.

Về công suất hoạt động (dựa trên số lao động): Trong tổng số 4.154 doanh nghiệp có khoảng 3.822 doanh nghiệp có công suất hoạt động từ 80% trở lên, chiếm khoảng 92%; có 332 doanh nghiệp từ 70% - 80%, chiếm khoảng 8%. Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp hoạt động hơn 100% công suất để đáp ứng các đơn hàng cuối năm. Trong tổng số 46.876 hộ kinh doanh đang hoạt động, có 46.173 hộ kinh doanh có công suất hoạt động từ 80% trở lên, chiếm khoảng 98,5%, 703 hộ kinh doanh từ 70% - 80%, chiếm khoảng 1,5%. Nhìn chung, đa phần các doanh nghiệp và hộ hinh doanh trên địa bàn các tỉnh đã dần ổn định sản xuất trong tình hình mới./.
P.QLCN – SCT