• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển bộ phận nhận diện thương hiệu trực tuyến

Thông báo hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển bộ phận nhận diện thương hiệu trực tuyến

(Cập nhật: 19/08/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BCT ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020 và Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 19/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ 10 đơn vị sản sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực tỉnh Bến Tre xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến bao gồm: Website, hệ thống gmail, fanpage trên facebook, landing pages phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh trực tuyến, tạo sự tin tưởng ổn định đối với khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển khách hàng tiềm năng.