• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
 Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu, xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm OCOP

Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu, xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm OCOP

(Cập nhật: 28/10/2020)
Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 998/KH-SCT ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc hỗ trợ xây dựng chiến lược thương hiệu doanh nghiệp và bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu, xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm thực phẩm OCOP và Kế hoạch số 1020/KH-SCT ngày 12/6/2020 về việc hỗ trợ xây dựng chiến lược thương hiệu doanh nghiệp và bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu, xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm OCOP ngoài nhóm ngành thực phẩm, Sở Công Thương sẽ xem xét, chọn hỗ trợ 10 đơn vị có sản phẩm thực phẩm OCOP  và 10 đơn vị có sản phẩm OCOP ngoài nhóm ngành thực phẩm đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Để có cơ sở xét chọn, hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng phù hợp, Sở Công Thương đề nghị quý đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tiêu chí xét chọn (nội dung tiêu chí) thực hiện đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 10 năm 2020 để xét chọn và triển khai công tác hỗ trợ.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Công Thương tỉnh Bến Tre - Tầng 6 Trụ sở nhà làm việc của các sở, ngành tỉnh (6 Sở) – Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre hoặc qua email: qltm.sct@bentre.gov.vn. Thông tin cần biết xin vui lòng liên hệ: Điện thoại: 02753823377, DĐ:0985834643 (gặp Ms Duy).
Nguồn: P.QLTM – SCT