• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì hội nghị (Nguồn: Hà, QLCN)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

(Cập nhật: 16/05/2023)
 Ngày 12/5/2023, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện của các Phòng trực thuộc Sở.

Hội nghị đã thông tin đến các Sở, ngành, các địa phương tham dự những nội dung chính của 02 Quyết định: Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đây là cơ sở pháp lý cho việc đánh giá lựa chọn chủ đầu tư được khách quan, giúp tỉnh lựa chọn được những nhà đầu tư thật sự có năng lực, kinh nghiệm, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chỉ tiêu “mỗi huyện 01 CCN ít nhất 70ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp”. Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre và là cơ sở pháp lý cho việc phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không chồng chéo, đồng thời tránh gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe những ý kiến trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự về những khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp,... trên địa bàn quản lý. Và đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giồng Trôm đề xuất nên mở rộng xem xét đối với hình thức các doanh nghiêp liên danh trong việc đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Qua hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Sở Công Thương cũng đề nghị các Sở, ngành, các huyện, thành phố: Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện 02 Quyết định trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận, hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản hồi ngay về Sở Công Thương để tổng hợp, xem xét tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Định kỳ báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị các huyện, thành phố cũng quan tâm, cân đối, bố trí vốn giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư thứ cấp, xem đây là giải pháp cụ thể, quyết liệt để triển khai thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong thời gian tới./.
Tin, ảnh: Hà – P.QLCN