• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản Bộ sách tuyền truyền về biển, đảo Việt Nam
Hình ảnh Bộ sách tuyền truyền về biển, đảo Việt Nam (Nguồn: Internet)

NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản Bộ sách tuyền truyền về biển, đảo Việt Nam

(Cập nhật: 18/09/2020)
Hoàng Sa và Trường Sa - vùng lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, từ lâu đã được Nhà nước và các thế hệ người Việt Nam bảo vệ, quản lý và khai thác một cách liên tục và hòa bình.

Nhằm kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo Việt Nam, giúp mỗi người dân nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành Bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam (Danh mục các đầu sách kèm theo).
 
Bộ sách cung cấp những cơ sở pháp lý, những bằng chứng lịch sử có tính thuyết phục thể hiện vững chắc chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc và các thế lực thù địch đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển khác trên Biển Đông của Việt Nam.
 Nguồn: SCT