• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Mời tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020 – 2021

Mời tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020 – 2021

(Cập nhật: 15/09/2020)
Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020 – 2021.

Nội dung dự thi
Tất cả các sáng kiến và giải pháp về kỹ thuật (phương pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, phần mềm, vật liệu, hóa chất, sản phẩm mô hình sáng tạo đạt hiệu quả cao,...) phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh... mang lại hiệu quả cao, đều có quyền tham gia Hội thi (trừ các sáng kiến và giải pháp đạt giải trong các Hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia không có tính mới, tính sáng tạo theo tiêu chí quy định của Hội thi này).

Lĩnh vực dự thi
- Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây:
- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
- Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;
- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường;
- Y Dược;
- Giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi
Là công dân Việt Nam từ 19 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Mọi tổ chức của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.
Nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi không quá 05 (năm) người.
Các công trình, giải pháp đã đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và các Cuộc thi, Hội thi tương đương khác thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre.


Thể lệ hội thi
Xem nôi dung chi tiết tại đây

Hồ sơ tham gia dự thi
Xem nội dung chi tiết tại đây

Giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng bao gồm:
- 06 giải Nhất, mỗi giải trị giá: 25 triệu đồng
- 06 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 20 triệu đồng
- 06 giải Ba, mỗi giải trị giá: 15 triệu đồng
- 12 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 05 triệu đồng.
Ban Tổ chức Hội thi sẽ xét chọn và đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi; và 05 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia và tổ chức Hội thi.
Thường trực Ban Tổ chức Hội thi tặng Giấy khen cho các giải Khuyến khích và cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xét chọn 05 giải thưởng phong trào dành cho đơn vị có nhiều giải pháp tham gia Hội thi có đạt giải, mỗi giải phong trào trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Tiếp nhận hồ sơ dự thi
Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).
Địa điểm tiếp nhận: Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 280, đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3812629, Fax: (0275) 3823179.
Nguồn: SCT