• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

(Cập nhật: 18/08/2020)

Thời gian qua, thông qua việc tiếp thu ý kiến góp ý đối với kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (Quý đơn vị), Sở Công Thương đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của Sở;


Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc giải quyết hồ sơ, thủ tục tại Bộ phận "một cửa" và qua hình thức cung ứng dịch vụ công trực tuyến, Sở Công Thương xin gửi Quý đơn vị đã thực hiện thủ tục hành chính tại Sở "Phiếu khảo sát xác định chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính".  Đồng thời, để có cơ sở tiếp thu, cải thiện tốt hơn việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, Sở Công Thương kính đề nghị tất cả Quý đơn vị vui lòng cho ý kiến khảo sát về "Phiếu thu thập thông tin cung ứng dịch vụ công trực tuyến".

Phiếu trả lời xin gửi về Sở Công Thương theo - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà làm việc 6 Sở, 126A Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện  thoại: 0275 3811501; email:       sct@bentre.gov.vn.

Quý đơn vị có thể lựa chọn trả lời bằng hình thức trực tuyến như sau:

- Phiếu khảo sát sự hài lòng (dành cho Quý đơn vị đã thực hiện thủ tục hành chính):

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScllNNueklo8yGzbHVE6RUzfG7kP4s7qwfbudRWKiAKXtHlqQ/viewform

- Phiếu khảo sát khả năng cung ứng dịch vụ công trực tuyến (dành cho tất cả các doanh nghiệp):

   https://docs.google.com/forms/d/1MAI7Z3FV_WksgAPnyx13ag-oKEXZRshNJUUVa_60K64/edit)

Phiếu khảo sát kèm theo:  Phiếu khảo sát