• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả rà soát thông tin doanh nghiệp không thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người lao động theo phương án sản xuất an toàn đã được phê duyệt
Hình ảnh Công ty TNHH Phước Tiến - Ba Tri (Nguồn: Phòng QLCN)

Kết quả rà soát thông tin doanh nghiệp không thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người lao động theo phương án sản xuất an toàn đã được phê duyệt

(Cập nhật: 20/12/2021)
Thực hiện công văn số 8101/UBND-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra thông tin doanh nghiệp không thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người lao động theo phương án sản xuất an toàn đã được phê duyệt.

Sở Công Thương phối hợp với Đoàn công tác do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Sở Y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 06 doanh nghiệp trên địa bàn 03 huyện: Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và Ba Tri. Tại các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Mêkông, Công ty Cổ phần đầu tư Dừa Bến Tre, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản Hương Miền Tây, Công ty TNHH Phước Tiến, Công ty TNHH May mặc Thành Kiều.Nhóm các doanh nghiệp kiểm tra gồm các ngành nghề kinh doanh: chế biến dừa, chế biến thủy sản, may mặc, xuất khẩu nông sản,... có quy mô lao động từ 20 -500 người.

Tình hình sản xuất của các đơn vị đang dần phục hồi và ổn định trong tình hình mới. Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh đã gây biến động giá cả nguồn nguyên liệu đầu vào và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận chỉ có 1/6 đơn vị hoạt động hết công suất như trước dịch bệnh để đáp ứng các đơn hàng đã ký trước đó và các đơn hàng cuối năm (Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre); 5/6 đơn vị còn lại hoạt động từ 60-85% công suất so với trước ảnh hưởng của dịch bệnh, do giá cả nguồn nguyên liệu tăng và đầu ra của sản phẩm chưa ổn định, chi phí tăng.…

Ban lãnh đạo của các Công ty được kiểm tra rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nhiều biện pháp và mua sắm trang thiết bị y tế để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo các phương án sản xuất an toàn trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác 5K theo quy định và test nhanh Covid-19 cho người lao động; 5/6 doanh nghiệp có xây dựng và thực hiện theo phương án sản xuất an toàn tại đơn vị và 01/6 doanh nghiệp chưa xây dựng phương án sản xuất an toàn theo quy định (Công ty TNHH May mặc Thành Kiều) Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị công ty khẩn trương xây dựng và thực hiện theo phương án sản xuất kinh doanh an toàn, phòng chống dịch trong tình hình mới tại đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền theo dõi.

 Đoàn cũng nhắc nhở các đơn vị sản xuất tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án mà doanh nghiệp đã xây dựng; khi cần thiết liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ và thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức công nhân về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nguồn: P.QLCN – SCT