• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp xét duyệt danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2023
Hội đồng họp xét duyệt danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2023. (Nguồn: Lin - P.QLCN)

Họp xét duyệt danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2023

(Cập nhật: 08/05/2023)
Ngày 24/4/2023, Hội đồng xét duyệt các đề án khuyến công do Ông Nguyễn Văn Bé Sáu– Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp xét duyệt danh mục các đề án khuyến công tỉnh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khuyến công năm 2023, Trung tâm Khuyến công và  Xúc tiến thương mại đã cùng Thường trực Hội đồng xét duyệt các đề án khuyến công phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre/Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tiến hành khảo sát các đơn vị đăng ký đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2023.  Qua rà soát, tổng hợp trình hội đồng xét duyệt danh mục gồm 27 đơn vị đề nghị hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất năm 2023.

Tại cuộc họp thành viên Hội đồng cũng trao đổi làm rõ thông tin của các đề án về nhu cầu, thiết bị đề nghị hỗ trợ đầu tư, xem xét về tính khả thi, điều kiện ưu tiên hỗ trợ theo quy định về khuyến công; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến dừa trên địa bàn tỉnh. Lưu ý các đơn vị hỗ trợ đầu tư phải có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định về khuyến công, sản xuất đảm bảo điều kiện về môi trường.

Kết quả Hội đồng thống nhất danh mục gồm 25 đề án khuyến công tỉnh năm 2023 (đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất) với tổng vốn dự kiến thực hiện các đề án là 14,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN năm 2023 được phân bổ là 3,84 tỷ đồng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông tin đến các đơn vị được duyệt danh mục sớm triển khai xây dựng đề án trình hội đồng xét duyệt; các đơn vị hỗ trợ đầu tư phải thực hiện bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh theo quy định; đảm bảo vốn đối ứng để thực hiện đầu tư đúng tiến độ.
(Kèm Danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2023)
Tin, ảnh: Lin – P.QLCN