• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp xem xét đề xuất dự án cụm công nghiệp năng lượng Hydro xanh tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri
Ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc SCT chủ trì cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Họp xem xét đề xuất dự án cụm công nghiệp năng lượng Hydro xanh tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

(Cập nhật: 31/10/2022)
Ngày 25/10/2022, tại phòng họp Sở Công Thương, ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp xem xét đề xuất dự án cụm công nghiệp (CCN) năng lượng Hydro xanh tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri của nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn The Green Solution. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ngành: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường Ba Tri, Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận.

Sau khi nghe đại diện huyện Ba Tri trình bày vị trí dự kiến phát triển CCN: Phương án 1: CCN có diện tích khoảng 56ha; phương án 2: CCN có diện tích khoảng 74,5ha (mở rộng thêm khoảng 18,5ha so với phương án 1). Và qua ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, Sở Công Thương thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không hình thành cụm công nghiệp tại khu vực xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri do việc hình thành CCN với quy mô 75ha để phục vụ nhu cầu đầu tư của nhà máy sản xuất Hydro xanh sẽ chồng lấn với dự án hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3364/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021, dự kiến tháng 11/2022 sẽ khởi công xây dựng và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến vùng nuôi tôm công nghệ cao.

Và căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 và điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, dự án nhà máy sản xuất Hydro xanh thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu hình thành CCN sát ranh dự án hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao sẽ rất khó khăn trong vấn đề thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn huyện Ba Tri đề xuất đưa vào Phương án phát triển CCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh có: CCN Thị trấn – An Đức (35,568ha), CCN An Hòa Tây (50ha) và CCN Tân Xuân (70ha). Và theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 cho các huyện, thành phố đã phân bổ diện tích đất CCN trên địa bàn huyện Ba Tri 156ha, nếu thành lập CCN tại xã Bảo Thuận, phải xem xét lại CCN Tân Xuân.

Dự án nhà máy sản xuất Hydro xanh đã được bố trí quỹ đất, không còn khó khăn về quy hoạch xây dựng nên thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất công (khoảng 27ha) mà nhà đầu tư dự kiến xin đầu tư để giao đất, cho thuê đất nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo Kết Luận số 496/KL-TTCP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ: “chấm dứt việc việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất sạch (đất do Nhà nước trực tiếp quản lý) không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất” và theo Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tại mục 2 về quản lý đất đai của phần V, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo “chấm dứt việc việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất sạch (đất do Nhà nước trực tiếp quản lý) không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất...”.

Và Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục xin ý kiến Bộ Công Thương về sự phù hợp của dự án dự kiến đầu tư trong lĩnh vực hóa chất với Chiến lược phát triển ngành trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư./.
Nguồn: P.QLCN - SCT