• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Họp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật: 18/08/2022)
Ngày 15/8/2022, tại phòng họp Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 10 CCN được thành lập, với tổng diện tích 347,3 ha, có 09 cụm đã quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích 337,3 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 243,45 ha, đã cho thuê 78,76 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 32,35% diện tích đất công nghiệp. Các CCN có 25 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4.905,38 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.696 lao động; có 04 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động nhưng 03 CCN: Phong Nẫm – huyện Giồng Trôm,  Thị trấn – An Đức – huyện Ba Tri, Tân Thành Bình – huyện Mỏ Cày Bắc gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các CCN, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chỉ tiêu “mỗi huyện 01 CCN ít nhất 70 ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp”, UBND tỉnh đề nghị các huyện phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các CCN trên địa bàn quản lý, tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng cơ bản để kêu gọi đầu tư; phối hợp với nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để tiến hành họp thẩm định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN An Hòa Tây; điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và dự án CCN – TTCN Phong Nẫm cho phù hợp; rà soát lại hồ sơ của CCN Thị trấn - An Đức, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để có thể được phân bổ vốn; đăng ký danh mục thu hồi đất đối với CCN Tân Thành Bình, triển khai hoàn chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN này; đề nghị Sở Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai quy hoạch các CCN mới, đặc biệt là các CCN sử dụng đất công để kêu gọi đầu tư, chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đồng thời, Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ 250 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư các CCN trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên bố trí giải phóng mặt bằng cho CCN đáp ứng đầy đủ thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy không thể bố trí dàn trải, nên sẽ tập trung ưu tiên cho 03 CCN nêu trên, dự kiến sẽ phân bổ theo nhu cầu đầu tư cho huyện Mỏ Cày Bắc 134 tỷ đồng, huyện Ba Tri 60 tỷ đồng và còn lại của huyện Giồng Trôm.

Và các huyện cũng cần quan tâm phân bổ vốn để đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường CCN vì theo quy định tại Điều 52 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, trong vòng 24 tháng phải hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường, nếu không đầu tư thì không thể tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất các dự án đầu tư./.
Nguồn: P.QLCN – SCT