• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp

(Cập nhật: 26/04/2023)
Ngày 21/4/2023, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công thương địa phương đã đồng chủ trì Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự cũng có nhiều trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp: khó khăn chủ yếu là nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư hạ tầng trong cụm công nghiệp chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu cho các doanh nghiệp đầu tư; công tác quản lý đầu tư trong cụm công nghiệp hiện nay còn có sự chồng chéo giữa các văn bản liên quan. Ngoài ra, việc chuyển giao cụm công nghiệp đã được nhà nước đầu tư một phần sang cho các nhà đầu tư hạ tầng theo hình thức xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn cụ thể; các tỉnh cũng kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm hỗ trợ kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng tại các nước đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh,.…

Dự thảo Nghị định mới tiếp tục kế thừa những quy định đã khẳng định tính phù hợp tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung, sửa đổi các hạn chế, bất cập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tập trung sửa đổi, bổ sung để đồng bộ, phù hợp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Quản lý và sử dụng tài sản công,...Đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương, giao trách nhiệm nhiều hơn cho cơ quan quản lý nhà nước về Công Thương địa phương để có công cụ, điều kiện thực hiện vai trò, chức năng đầu mối quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn theo tinh thần của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Quy định những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đủ mạnh để khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp nhưng không vượt khung so với quy định. Và các ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sẽ được Bộ Công Thương tiếp thu để hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ vào tháng 06/2023.
Tin, ảnh: Hà – P.QLCN