• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số
Bìa cuốn "Internet vạn vật (IoT): Chuyển đổi số hay là Chết" và cuốn "Chuyển đổi số đến cốt lõi - Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn". Ảnh: nxbthongtintruyenthong.vn

NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số

(Cập nhật: 05/10/2020)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền sâu, rộng về Chuyển đổi số đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, phát hành Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số (Danh mục các đầu sách kèm theo).

Bộ sách giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân không chỉ hiểu, thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số, mà còn tự xây dựng cho mình chiến lược chuyển đổi số, kế hoạch hành động, mô hình hoạt động cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số thành công, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường.
Nguồn: SCT