• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM

(Cập nhật: 22/01/2021)
Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét Đơn Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 01/2021-KW/ĐKBH.BTr ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Công Ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam.
Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương với nội dung như sau:
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315072054
Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày: 25/05/2018; lần thay đổi gần nhất: ngày 23/11/2020
Địa chỉ trụ sở chính: số 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Điện thoại: 028.3999.0468                   
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 04/CN-CT
Do: Cục Cạnh trạnh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương Cấp lần đầu ngày: 27/11/2020; Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ thứ nhất ngày 29/12/2020.
2. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Ngày 20 tháng 01 năm 2021.
2. Người đại diện tại địa phương:
Họ tên: Trương Văn Nhã.
Điện thoại: 0915742270      Fax        Email: repinfo.kyowon@theorm.vn
Địa chỉ liên lạc: Số 121 Ấp Song Phú, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Xem thông tin chi tiết tại đây
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
                                                                  
        Nguồn: QLTM-SCT