• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022
Ảnh minh họa: Một hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức năm 2019 theo đúng Danh mục công bố (Nguồn: P.QLTM)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022

(Cập nhật: 24/12/2021)
Thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamĐăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam là 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tại địa phương xác nhận.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 13 Điều 29 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hàng năm công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh trong năm sau. Sở Công Thương đã có văn bản lấy kiến của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp về đăng ký Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Căn cứ đề xuất của các đơn vị, Sở Công Thương đã tiến hành tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thành phố Bến Tre: Trung tâm thương mại GO! Bến Tre; Trung tâm Thương mại Sense City Bến Tre; Quảng trường thành phố Bến Tre; Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre.
2. Huyện Châu Thành: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành; Sân vận động huyện Châu Thành.
3. Huyện Ba Tri: Khu dân cư Việt Sinh – An Bình.
4. Huyện Bình Đại: Sân vận động huyện Bình Đại; Sân vận động xã Phú Long.
5. Huyện Thạnh Phú: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú. Khu Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre; Khu dân cư, trung tâm thương mại thị trấn Thạnh Phú.
6. Huyện Chợ Lách: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Lách; Sân vận động huyện Chợ Lách; Khu Hành chính cũ.
7. Huyện Giồng Trôm: Sân vận động xã Tân Hào; Sân vận động xã Phước Long.
8. Huyện Mỏ Cày Nam: Sân vận động huyện Mỏ Cày Nam. Sân vận động xã Cẩm Sơn. Địa chỉ: Ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
9. Huyện Mỏ Cày Bắc: Quảng trường Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc.

Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố công khai thông tin nội dung nêu trên và triển khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định./.
Xem chi tiết văn bản tại đây
Nguồn: P.QLTM – SCT