• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương
Ảnh minh họa: Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre (Nguồn: P.QLTM)

Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương

(Cập nhật: 13/12/2021)
Ngày 15/11/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Gọi tắt: Thông tư 17), có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2022.


Theo Thông tư 17 ban hành, có một số nội dung quy định mới được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, cụ thể:

- Bổ sung quy định về điều hành giá xăng dầu, như: Các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút để thực hiện công bố giá cơ sở….;

- Sửa đổi quy định về bán buôn xăng dầu cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp, như: Công ty con của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bao gồm: Ký hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác và bán xăng dầu cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp….;

- Bổ sung quy định về thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/thiết bị. Địa bàn được phép hoạt động của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là những địa bàn thuộc các huyện theo danh mục kèm theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế …;

- Thay thế cụm từ “thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu” bằng cụm từ “thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu”; Thay thế cụm từ “Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu” bằng cụm từ “Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu”; Thay thế cụm từ “thương nhân sản xuất xăng dầu” bằng cụm từ “thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu”…

Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan và các thương nhân kinh doanh xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh để biết./.

Nguồn: P.QLTM – SCT