• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho những người làm việc trong cơ sở bảo quản, kinh doanh, vận chuyển xăng, dầu

(Cập nhật: 01/03/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CAT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre về việc tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre thông báo tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho những người làm việc trong cơ sở bảo quản, kinh doanh, vận chuyển xăng, dầu như sau:
 
1. Đối tượng tập huấn:

- Ban Giám đốc Công ty, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở;
- Thành viên đội PCCC cơ sở;
- Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ (người quản lý, nhân viên bán hàng, thủ kho);
- Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ (xăng, dầu).

2. Thời gian tập huấn: Tổ chức 02 lớp, mỗi lớp 02 ngày, cụ thể:
- Lớp thứ nhất: 02 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022.
- Lớp thứ hai: 02 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022.
* Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

3. Địa điểm: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre (số 114A3, Đại lộ Đồng Khởi, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
* Lưu ý:
- Học viên có mặt trước 15 phút để làm thủ tục đăng ký tập huấn. Khi đi mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng); thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,…).
- Ban Tổ chức lớp tập huấn sẽ tổ chức điểm danh và viết bài thu hoạch, những học viên vắng mặt không lý do hoặc không có bài thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Nhận được Thông báo này đề nghị Ban Giám đốc Công ty, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở đăng ký trước về số lượng tham gia tập huấn và thời gian tập huấn cụ thể để Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre tập hợp trước ngày 15/3/2021 (đăng ký qua điện thoại trực tiếp trong giờ hành chính theo số: 0275.3822485) và tạo điều kiện để các đối tượng tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đảm bảo theo quy định./.
(Nội dung chi tiết: tại Thông báo số 06/TB-PC07 ngày 28/02/2022 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre).
Nguồn: P.QLTM – SCT