• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

(Cập nhật: 23/11/2021)
Ngày 29/01/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Sở Công Thương Bến Tre đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3707/KH-UBND ngày 01/7/2021 thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy. Theo đó, Chương trình đã xác định các ngành công nghiệp chủ lực: Ngành sản xuất chế biến dừa, ngành sản xuất chế biến thủy sản, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng tái tạo. Đồng thời, phát triển thêm khoảng 5.000 doanh nghiệp mới, trong đó có 100 doanh nghiệp dẫn đầu. Kết quả thực hiện bước đầu như sau: Giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến dừa năm 2021 ước đạt 3.500 tỷ đồng, chiếm 11,67% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2021 ước đạt 395,22 triệu USD, chiếm 30,33% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến thủy sản năm 2021 ước đạt 4.600 tỷ đồng, chiếm 15,33% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản năm 2021 ước đạt 58,24 triệu USD, chiếm 4,47% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ năm 2021 ước đạt 3.300 tỷ đồng, chiếm 11% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 366 doanh nghiệp, với tổng số lao động đăng ký 4.816 lao động, tổng vốn đăng ký 5.889 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 19 dự án/tổng số 45 dự án điện gió (bao gồm giai đoạn 2-3 của các dự án trước đó) đã được bổ sung vào quy hoạch, trong đó có 15/19 dự án đã triển khai thi công với tổng công suất 847 MW, 11/19 dự án chuẩn bị lắp đặt turbin với công suất khoảng 427 MW. Dự kiến đến cuối năm 2021, có tổng cộng khoảng 150MW được đấu nối vào lưới điện (hiện nay có 02/11 dự án đã được đóng điện hòa lưới với công suất là 60 MW); 26 dự án điện gió và 07 dự án điện năng lượng mặt trời đang trình bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045.

Bên cạnh đó, Sở cũng tập trung huy động đa dạng nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, cụ thể: lũy kế giải ngân Khu công nghiệp Phú Thuận là 1.420,54/2.023 tỷ đồng, đạt 70,22% giá trị tổng mức đầu tư. Dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất đã bồi thường khoảng 148,18/216,2 ha, đạt khoảng 68,54% diện tích. Các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn nhằm phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đến nay, toàn tỉnh có 104 Tổ hợp tác, 53 Hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; đồng thời, triển khai phát triển 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao phục vụ ngành sản xuất chế biến thủy sản, hiện Sở đang phối hợp huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú thành lập 3 vùng nuôi tôm CNC tập trung (đã thực hiện được 1.950 ha) nhằm xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Ngoài ra, còn triển khai phát triển đồng bộ hạ tầng về năng lượng, giao thông và dịch vụ logistics, nước sạch phục vụ cho sản xuất công nghiệp./.
Nguồn: QLCN – SCT