• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo về việc quản lý lực lượng shipper của các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu

Thông báo về việc quản lý lực lượng shipper của các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu

(Cập nhật: 22/08/2021)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 20/8/2021 về đánh giá tình hình cung ứng hàng hóa, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh;

Ngày 20/8/2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1627/SCTQLTM về việc hướng dẫn đăng ký danh sách nhân viên thực hiện hoạt động giao nhận hàng hóa. Đồng thời, Sở Công Thương đã tập trung thực hiện việc tiếp nhận danh sách và cấp mã QR ngay cho các shipper do Doanh nghiệp đăng ký bằng hình thức trực tuyến (đã cấp 129 mã/150 shipper đăng ký, các trường hợp còn lại do thông tin chưa đầy đủ).

Tuy nhiên, để có sự thống nhất trong việc kiểm tra mã QR và các giấy tờ liên quan, Sở Công Thương kính đề nghị UBND các, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện, thống nhất các nội dung sau:

1. Đợt đầu tiên, Sở Công Thương chỉ thực hiện cấp mã QR cho các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, do các đơn vị này gửi danh sách chưa kịp và chưa đầy đủ thông tin, nếu shipper của các đơn vị chưa có mã QR thì UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt vẫn kiểm tra qua chốt như đã làm qua 2 đợt giãn cách trước. Việc cấp mã QR nhằm tích hợp tất cả các thông tin trên giấy tờ trước đây để phục vụ công tác kiểm tra không tiếp xúc và không hoàn toàn bắt buộc.

Đối với các đơn vị cung ứng hàng hóa khác, các shipper tự do, các cơ sở chế biến, bán lẻ thực phẩm thì UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt kiểm tra thủ tục như các địa phương đã làm 2 đợt giãn cách trước. Tùy tình hình thực tế tại địa phương và theo hướng dẫn các sở, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý, kiểm soát đối các lực lượng này.

2. Triển khai đến các chốt kiểm soát việc quét mã QR đối với lực lượng shipper của các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu. Khi shipper qua chốt kiểm soát, lực lượng kiểm tra quét mã QR được dán lên bảng tên nhân viên. Mã này được kết nối về hệ thống dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương bao gồm các thông tin cần thiết phục vụ việc quản lý. Khi cần thiết phải kiểm tra thực tế, các chốt kiểm soát có thể đối chiếu thông tin truy xuất từ mã QR trên website (www.congthuongbentre.gov.vn/Chuyên mục: Quản lý shipper)với thông tin 2 trên Bảng tên nhân viên, CMND/CCCD.
Trường hợp mã QR không dẫn đến trang web của Sở Công Thương là mã đó không hợp lệ.

Trường hợp các chốt không có điện thoại quét mã thì chấp nhận shipper tự quét mã để chứng minh.

3. Mã QR từ Sở Công Thương cấp đã bao gồm các thông tin: Đơn vị công tác; Họ và tên; Năm sinh; Nơi cư trú; Địa bàn đăng ký hoạt động; Số điện thoại và Thời điểm thực hiện test Covid-19 nhằm thay thế tất cả các loại giấy tờ trước đây để kiểm tra bằng hình thức không tiếp xúc.

Tuy nhiên, để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết, Sở đã đề nghị trong quá trình di chuyển, shipper vẫn phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như Giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính theo 1 trong 2 phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; Giấy CMND hoặc Căn cước công dân.

Xem nội dung chi tiết tại đây
 
Nguồn: SCT