• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo về dự thảo quy định về SPS trong tháng 10 năm 2021

(Cập nhật: 08/12/2021)
Sở Công Thương có nhận được thông báo của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cập nhật quy định của các nước thành viên WTO các quy định về SPS trong tháng 10 năm 2021.
Theo đó, dự thảo gồm có 65 thông báo, trong đó có 48 dự thảo và 17 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng.
Bến Tre là một trong những tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long có thế mạnh về nông sản với các loại trái cây ngon, tôm, cá, nghêu... đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu năm 2021 gần 200 triệu USD.
Trước những quy định của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của tỉnh, Sở Công Thương xin gửi thông tin về các quy định này đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.
Thông tin chi tiết xin xem tại đây
Nguồn: QLTM – SCT