• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Cập nhật: 16/01/2023)
Sở Công Thương thông báo nhu cầu tuyển dụng 01 biên chế viên chức, cụ thể như sau:

- Vị trí tuyển dụng: Xúc tiến thương mại phụ trách thị trường ngoài nước.
- Số lượng: 01 vị trí
+ Về năng lực: có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại thương; sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ngoại ngữ tương đương A2.
+ Về kỹ năng: có kỹ năng phân tích, tổng hợp, giao tiếp tốt, thuyết trình và soạn thảo văn bản.
- Vị trí tuyển dụng 2: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá.
+ Về năng lực: có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại thương, ngoại ngữ. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ngoại ngữ tương đương A2 (tiếng Anh, tiếng Trung,…có khả năng giao tiếp, biên dịch và phiên dịch tốt)
+ Về kỹ năng: có kỹ năng tổng hợp, giao tiếp ngoại ngữ, soạn thảo văn bản và phối hợp tốt.
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: theo nội dung trong Thông báo số 81/TB-SCT, ngày 12/01/2023 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre (đính kèm)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2023, trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7  giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ)
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính-Tổng hợp – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà 6 Sở, 126A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.3836731
LƯU Ý:
- Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
- Miễn phí lệ phí nộp hồ sơ.
Nguồn: SCT