• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo sửa đổi thông tin bán hàng đa cấp Nu Skin

Thông báo sửa đổi thông tin bán hàng đa cấp Nu Skin

(Cập nhật: 04/12/2020)
Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét Đơn Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 789/2020/CV-NSE-VN ngày 16 tháng 11 năm 2020 của CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM
Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc xác nhận Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương với nội dung như sau:
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số 0311355044
Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
Cấp lần đầu ngày: 04/11/2011,     Lần thay đổi gần nhất: lần thứ 8 ngày 28/04/2020
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 028. 393234300                Fax: 028. 39320035
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 016/QLCT-GCN
Do: Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng- Bộ Công Thương (trước đây là Cục Quản lý cạnh tranh-Bộ Công Thương)
Cấp lần đầu ngày 15/01/2015
Cấp sửa đổi, bổ sung: Gia hạn lần thứ nhất ngày 14/01/2020
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bến Tre như sau:
Sửa đổi người đại diện tại địa phương với thông tin như sau
Thông tin cũ:
Họ tên: Trương Văn Nhã. Chứng minh nhân dân: 320683233, do Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày: 19/3/2010; Điện thoại: 0917.140044; Địa chỉ liên lạc: ấp Song Phú, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;
Thông tin mới:
Họ tên: Huỳnh Cao Trọng. Chứng minh nhân dân số: 321331170, do Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày: 23/9/2019; Điện thoại liên hệ: 0917140044 - 0936297986; Địa chỉ liên lạc: An Thới, Mỏ Cay Nam, Tỉnh Bến Tre; Văn bản ủy quyền số 789/2020/GUQ-NSE-VN ngày 16/11/2020.
Xem thông tin chi tiết tại đây
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
                                                                          Nguồn: P.QLTM-SCT