• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại năm 2021

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại năm 2021

(Cập nhật: 18/10/2021)
Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2021 thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021, chi tiết cụ thể như sau:
Vị trí: Hỗ trợ phát triển sản xuất
TT Họ lót Tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Điểm phỏng vấn Điểm TB tổng
GK 1 GK 2
1. Lê Văn Hậu 19/8/1990 Cử nhân Luật. 85 85 85
2. Ngô Trúc Linh 04/02/1999 Chứng nhận tạm thời Cử nhân Luật. 90 95 92.5

Hội đồng xét tuyển xin thông báo để các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển được biết./.
Nguồn:TT.KC&XT – SCT