• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo đến người tiêu dùng về việc thực hiện Công văn số 78/CCATVSTP-TTra về việc kiểm tra việc lưu hành sản phẩm thực phẩm

Thông báo đến người tiêu dùng về việc thực hiện Công văn số 78/CCATVSTP-TTra về việc kiểm tra việc lưu hành sản phẩm thực phẩm

(Cập nhật: 21/04/2020)
Theo Công văn số 78/CCATVSTP-TTra, ngày 14/4/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Trong đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khuyến cáo người tiêu dùng và các tổ chức kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không mua, không sử dụng, không kinh doanh 02(hai) sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ gồm: Viên giảm cân Giáng ngọc Eva và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men Pro New hộp 30 viên.