• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Mời tham dự Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

(Cập nhật: 24/02/2023)Doanh nghiệp tham gia Hội chợ "Hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng" theo nội dung Công văn số 172/CT-NTD ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bộ Công Thương liên hệ số điện thoại Thanh tra Sở 02753.827.010 (gặp Châu). Thời gian đăng ký đến 17h00 ngày 03/3/2023
Nguồn: SCT