• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA
Ảnh minh hoạ ( Nguồn: Internet)

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA

(Cập nhật: 20/05/2020)
Sở Công Thương có nhận được Công văn số 3468/BCT-ĐB ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA),

Theo nội dung Công văn, để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, với 03 Khóa tập huấn với nội dung, đối tượng và thời hạn đăng ký như sau:
 - Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: dành cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan liên quan đến cấp phép dịch vụ - đầu tư của các tỉnh, thành phố, công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác. Đăng ký trước ngày 20 tháng 5 năm 2020;

- Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác. Thời hạn đăng ký là trước ngày 26 tháng 5 năm 2020;

- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc các đối tượng quan tâm khác. Đăng ký trước ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm Khóa tập huấn có thể truy cập vào đường link sau để đăng ký tham gia: http://bit.ly./evfta.

Mọi thông tin liên quan đến Khóa tập huấn trực tuyến về Hiệp định EVFTA, vui lòng liên hệ với các đầu mối Khóa tập huấn trong tài liệu kèm theo hoặc liên hệ Dung - Phòng Quản lý Thương mại, số đt: 02753.823377.

  Sở Công Thương thông báo đến quý cơ quan và các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh quan tâm đăng ký tham gia.

(Xem chi tiết Công văn 3468/BCT-ĐB ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương tại đây)
 
Nguồn: QLTM-SCT