• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo đăng ký danh sách đề nghị TP HCM cấp Giấy đi đường để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu

Thông báo đăng ký danh sách đề nghị TP HCM cấp Giấy đi đường để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu

(Cập nhật: 22/09/2021)
Thực hiện Công văn số 5688/UBND-KT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy  ban nhân dân tỉnh về việc lập danh sách doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị TP.HCM cấp Giấy đi đường để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (theo danh sách đính kèm) lập danh sách nhân viên có nhu cầu làm thủ tục xuất nhập khẩu gửi về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh  kiến nghị với UBND TP.HCM hỗ trợ. 

Danh sách nhân viên đề nghị TP.HCM cấp Giấy đi đường gửi về Sở Công Thương chậm nhất đến ngày 27 tháng 9 năm 2021, Địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở Nhà làm việc của các sở, ngành tỉnh (6 Sở) - số 126A Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre; email: qltm.sct@bentre.gov.vn  Điện thoại: 0275. 3823377 (gặp Dung). 

Sở Công Thương thông tin để các doanh nghiệp biết, thực hiện./. 
Nguồn: SCT