• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động

Thông báo cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động

(Cập nhật: 16/11/2020)
Để cho vay hỗ trợ vốn kịp thời, hiệu quả đến người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo đến các đối tượng thụ hưởng một số thông tin về cho vay vốn như sau: