• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Hội thảo nhận diện bán hàng đa cấp bất chính

Thông báo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

(Cập nhật: 15/04/2020)
 Thực hiện Công văn số 2371/BCT-CT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Nhằm để hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh Covid – 19 trên toàn quốc.
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông báo đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;
2. Khuyến khích thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tổ chức các hoạt động hội họp, nếu cần thiết phải tổ chức hội họp thì khuyến khích thực hiện bằng phương thức trực tuyến.
*Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương, đ/c Bé Duy - Số điện thoại: 0985.834.643 (0275.3.823 377).
Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp để biết./.
 
Nguồn: QLTM-SCT