• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Rà soát, thống nhất quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Rà soát, thống nhất quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật: 30/11/2021)
Ngày 26/11/2021, tại Phòng họp Sở Công Thương Bến Tre, ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp rà soát, thống nhất lại quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế thành phố/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời, nhằm triển khai thực hiện khả thi trong thời gian tới cũng như để tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã đi đến thống nhất:

Về khu công nghiệp (KCN): tổng số KCN theo quy hoạch tổng thể được Chính phủ phê duyệt lũy kế là 08 KCN, với tổng diện tích là 1.369 ha. Trong đó 02 KCN đã đi vào hoạt động: KCN Giao Long giai đoạn I, II và KCN An Hiệp; KCN Phú Thuận đang triển khai thực hiện công tác giải phòng mặt bằng thì đề xuất giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt, tiếp tục mời gọi đầu tư KCN Giao Hòa (xã Giao Hòa, huyện Châu Thành) và KCN Phước Long (xã Phước Long, huyện Giồng Trôm).

Đối với KCN Thành Thới (xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam), KCN An Hiệp (mở rộng) (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) đề xuất chuyển đổi phát triển về phía Đông để thực hiện theo đúng Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Về vị trí cụ thể, Ban Quản lý Khu công nghiệp sẽ sớm phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương xem xét đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đối với KCN Thanh Tân (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) sẽ chuyển đổi thành khu đô thị. Và KCN An Nhơn (xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) đang xin bổ sung quy hoạch để phục vụ nhu cầu đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển về hướng Đông.

Về cụm công nghiệp (CCN): Đề xuất đưa vào quy hoạch và tiếp tục mời gọi đầu tư phát triển 13 CCN: CCN Phú Hưng (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre), CCN Thành Thới B (xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam), CCN C2 (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú), CCN Thị trấn Thạnh Phú (Thị trấn Thạnh Phú và xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú), CCN – TTCN Phong Nẫm (xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm), CCN Thị trấn – Bình Hòa (Thị trấn Giồng Trôm và xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm), CCN Bình Thới (xã Bình Thới, huyện Bình Đại), CCN Long Phước (xã Giao Long và xã An Phước, huyện Châu Thành), CCN Sơn Quy (Ấp Sơn Quy, Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách), CCN Tân Thành Bình (xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc), CCN Thị trấn – An Đức (Thị trấn Ba Tri và Xã An Đức, huyện Ba Tri), CCN An Hòa Tây (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri), CCN Tân Xuân (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri).

Chưa đưa vào quy hoạch phát triển 03 CCN: CCN Thạnh Phú Đông (xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm), CCN An Điền (xã An Điền, huyện Thạnh Phú) và CCN Hòa Lộc (xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc). Và CCN Cảng An Nhơn (xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) được thay thế bằng CCN C2 (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú)./.
Nguồn: P.QLCN – SCT