• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Đìa Dứa
Ông Trần Văn Đấu – PGĐ Sở Công Thương chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Mỏ Cày Nam (Nguồn: QLCN)

Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Đìa Dứa

(Cập nhật: 24/04/2022)
Sáng ngày 20/4/2022, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc xin bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Đìa Dứa, xã An Định vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Tham dự buổi làm việc có ông Đỗ Hoàng Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các Phòng, ban có liên quan của huyện.

Năm 2016, huyện Mỏ Cày Nam đã quy hoạch cụm công nghiệp Thành Thới B, xã Thành Thới B, trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong vùng dự án đều đồng tình với chủ trương của nhà nước về xây dựng cụm công nghiệp, tuy nhiên, lại không đồng ý nhận thông báo thu hồi đất, do không thống nhất với giá đất trong phương án bồi thường. Mặt khác, huyện đang xúc tiến hình thành Đề án Làng dừa huyện Mỏ Cày Nam góp phần thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngành du lịch của huyện (ranh giới Đề án Làng dừa đi qua địa phận xã Thành Thới B), vì vậy, vị trí cụm công nghiệp Thành Thới B sẽ không còn phù hợp. Trên cơ sở đó, huyện thống nhất trình xin bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Đìa Dứa vào Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Qua buổi làm việc, Sở Công Thương cơ bản thống nhất với đề xuất của huyện. Tuy nhiên, Huyện Mỏ Cày Nam cần xác định cụ thể lại diện tích, vị trí của cụm công nghiệp, hiện trạng sử dụng đất, dự kiến ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp,... và tiến hành các thủ tục để rút khỏi quy hoạch cụm công nghiệp Thành Thới B. Đồng thời, Huyện cũng nên quan tâm đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, phân bổ nguồn lực để phát triển cụm công nghiệp này trong thời gian tới nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chỉ tiêu “Mỗi huyện 01 cụm công nghiệp ít nhất 70ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp”.
Nguồn: P.QLTM – SCT