• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khảo sát tình hình các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tri
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: QLCN)

Khảo sát tình hình các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tri

(Cập nhật: 26/11/2020)
Ngày 17/11/2020, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) cũng với các Phòng, ban có liên quan của huyện Ba Tri về tình hình triển khai xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện trong thời gian qua cũng như đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các CCN trong thời gian tới, phục vụ tốt nhất cho việc xây dựng Phương án phát triển CCN toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo về thực trạng các CCN của huyện; theo đó, trên địa bàn huyện có 02 CCN đã được thành lập: CCN Thị trấn – An Đức và CCN An Hòa Tây. Trong đó, CCN Thị trấn – An Đức có 09 dự án đăng ký đầu tư ,với diện tích cho thuê 9,42 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 689,43 tỷ đồng (trong đó có 07 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, 02 dự án đầu tư đang xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc), CCN đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng, với tổng chi phí khoảng 56,85 tỷ đồng; CCN An Hòa Tây đã giao cho Công ty TNHH đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN, với tổng vốn đầu tư khoảng 498,63 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được thì việc đầu tư các CCN trên địa bàn huyện cũng gặp không ít khó khăn: nguồn ngân sách huyện còn hạn chế nên việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN chưa được đồng bộ; việc tạo quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư còn ít; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến nhu cầu của nhà đầu tư;… Huyện cũng kiến nghị tỉnh xem xét cân đối hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

Trong giai đoạn tới, huyện cũng sẽ tiếp tục mời gọi nhà đầu tư lấp đầy CCN Thị trấn – An Đức; hoàn thành hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền xác định hệ số K phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng các CCN trên địa bàn huyện; bổ sung thành lập, đầu tư cơ sở hạ tầng và mời gọi nhà đầu tư thứ cấp vào CCN mới tại xã Tân Xuân, với diện tích 70ha, vị trí tiếp giáp đường huyện 16, đối diện khu hành chính mới.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đề nghị huyện cân đối vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm việc với Công ty TNHH đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc nhằm sớm triển khai thực hiện dự án CCN An Hòa Tây; việc thành lập CCN mới cần phải xin ý kiến của các ngành có liên quan, đặc biệt phải thăm dò ý kiến của người dân vùng quy hoạch và đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, đối với Sở Công Thương sẽ bổ sung vào Phương án phát triển CCN, để tích hợp vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: P.QLCN – SCT