• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2019
Ảnh: Thực hiện việc niêm yết thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2019

(Cập nhật: 02/05/2019)

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 07/01/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch số 39/KH-SCT ngày 07/01/2019 của Sở Công Thương về kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2019. Đoàn kiểm tra Sở Công Thương phối hợp với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều có thái độ hợp tác, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, kết quả cụ thể như sau: Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện tốt 37/85 (tỷ lệ 43,53%); thực hiện chưa tốt 48/85 (tỷ lệ 56,47%), trong đó: nhắc nhở 47, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 15.000.000 đồng.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra nhận thấy các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đa số đều có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, tình trạng cung cấp không đầy đủ các giấy tờ có liên quan nói chung vẫn còn xảy ra, do chủ các cửa hàng chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mình đang kinh doanh, một số cửa hàng chưa thật sự quan tâm khi nhận được thông báo các nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Một số trường hợp vi phạm phổ biến phát hiện qua kiểm tra như: Không gửi văn bản đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương; kinh doanh xăng dầu nhưng không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng không nộp hồ sơ Sở Công Thương xin điều chỉnh, bổ sung; kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực; không niêm yết giá bán lẻ các loại xăng dầu; không niêm yết thời gian bán hàng tại cửa hàng,....

Thông qua đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra đã tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP để các cửa hàng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

Nguồn: TT Sở – SCT