• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp xem xét đề xuất khảo sát, đầu tư cụm công nghiệp tại khu đất C2, xã Thạnh Phong và thành lập cụm công nghiệp thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú
Quang cảnh cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Họp xem xét đề xuất khảo sát, đầu tư cụm công nghiệp tại khu đất C2, xã Thạnh Phong và thành lập cụm công nghiệp thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú

(Cập nhật: 13/01/2022)
Ngày 07/01/2022, tại Phòng họp Sở Công Thương, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp xem xét đề xuất khảo sát, đầu tư cụm công nghiệp (CCN) tại khu đất C2, xã Thạnh Phong và thành lập CCN thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú; Ủy ban nhân dân (UBND), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Phú; các nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Thạnh Hải, Công ty TNHH sản xuất thương mại Minh Tường Phát.

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Thạnh Hải trình bày nhu cầu, sự cần thiết khảo sát để phát triển CCN tại khu đất C2, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú và qua trao đổi, các sở, ngành cũng thống nhất với đề xuất khảo sát, đầu tư phát triển CCN tại khu đất C2, xã Thạnh Phong của huyện Thạnh Phú và Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Thạnh Hải vì sự phát triển CCN tại khu vực này phù hợp với định hướng phát triển về hướng Đông của tỉnh.

Để cho việc triển khai thực hiện phát triển CCN tại khu đất C2 được nhanh chóng, thuận lợi, các sở, ngành, huyện Thạnh Phú sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ: Huyện Thạnh Phú sẽ rà soát lại quy hoạch cho phù hợp, xem xét đất của khu vực C2 có khó khăn, vướng mắc, có vướng các quy hoạch, đồng thời, có Tờ trình gửi Sở Công Thương để trình UBND tỉnh xem xét quyết định; tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 để có căn cứ triển khai thực hiện; Sở Công Thương sẽ trình xin ý kiến UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư vừa khảo sát, vừa lập các hồ sơ, thủ tục cần thiết song song với Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Thạnh Phú, đồng thời, sẽ sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng cũng như tiêu chí xét chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện được nhanh nhất.

Riêng đối với đề xuất thành lập CCN thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú của Công ty TNHH sản xuất thương mại Minh Tường Phát, nhà đầu tư nhận thấy việc đầu tư CCN sẽ không mang lại hiệu quả cao, đồng thời, trên địa bàn huyện cũng có nhà đầu tư xin khảo sát đầu tư CCN C2 nên việc thu hút, kêu gọi đầu tư thứ cấp sau này rất khó khăn. Vì thế, nhà đầu tư xin tạm dừng thực hiện dự án. Sau này, nếu huyện Thạnh Phú có dự án nào hiệu quả hơn sẽ tiến hành đầu tư.  Và các sở, ngành, huyện Thạnh Phú cũng ghi nhận thiện chí đầu tư của Công ty, nếu Công ty có nhu cầu đầu tư, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, bên cạnh đó, cũng giới thiệu thêm cho Công ty các dự án CCN khác đang ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh: CCN An Hòa Tây (Ba Tri), CCN Bình Thới (Bình Đại), CCN Thành Thới B (Mỏ Cày Nam), CCN Sơn Quy (Chợ Lách),….để nhà đầu tư có thể nghiên cứu khảo sát./.
Nguồn: P.QLCN – SCT