• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp trao đổi nội dung triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030
Ông Nguyễn Minh Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở Công Thương đồng chủ trì cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Họp trao đổi nội dung triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

(Cập nhật: 23/11/2021)
Ngày 17/11/2021, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở Công Thương đã đồng chủ trì cuộc họp trao đổi nội dung triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy theo nhiệm vụ được phân công cùng với những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo:

Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần quan tâm đến các chuyên đề lĩnh vực, ngành để Quy hoạch có khả thi, đạt được các mục tiêu phát triển và các ngành cũng cần phối hợp với địa phương rà soát thật kỹ.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tổng thể của tỉnh và cụ thể của từng địa phương. Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì rà soát quy hoạch phát triển khu công nghiệp trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quy hoạch nội bộ khu công nghiệp, ưu tiên thu hút những ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất, đồng thời, tham mưu tỉnh xây dựng, ban hành tiêu chí thu hút đầu tư riêng cho khu công nghiệp Phú Thuận.

Đối với một số cụm công nghiệp đang đầu tư trên địa bàn các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc,...cần ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ, hình thành sớm. Các cụm công nghiệp còn lại tranh thủ hoàn chỉnh thủ tục để kêu gọi đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các ngành có liên quan, các huyện, thành phố tham mưu xây dựng ban hành cơ chế thu hút đầu tư, tiêu chí ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, kế hoạch phát triển mới 5.000 doanh nghiệp và 100 doanh nghiệp dẫn đầu giai đoạn 2021-2025 để các ngành, địa phương có căn cứ thực hiện.

Hạ tầng kết nối các khu, cụm công nghiệp: giao thông, điện, nước,...cần quan tâm triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu tư. Và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao phục vụ ngành sản xuất chế biến thủy sản trên địa bàn 03 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú; nhân rộng mô hình liên kết phát triển ngành dừa nhằm xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp chế biến của tỉnh.

Quan tâm đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội hóa thu hút đầu tư lĩnh vực dạy nghề, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số,... Chương trình của Tỉnh ủy sẽ được kiểm tra tiến độ thực hiện thường xuyên, do đó đề nghị các ngành, các huyện, thành phố quan tâm, theo dõi triển khai để có thể thực hiện hiệu quả./.
Nguồn: P.QLCN – SCT