• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo gia hạn thời gian xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Thông báo gia hạn thời gian xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

(Cập nhật: 07/05/2020)
Bộ Công Thương vừa có thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019.

Trước đó, theo Công văn số 1776/BCT-XNK ngày 13 tháng 3 năm 2020 gửi tới các bộ, ngành, sở công thương tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng, Bộ Công thương đề nghị kết quả về Bộ Công Thương muộn nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2020, sau thời hạn này kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức xét chọn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, việc xác minh và hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp bị kéo dài, dẫn tới không đáp ứng về thời gian xét chọn theo quy định. Do vậy, để công tác xét chọn đảm bảo chất lượng, đúng quy định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầy đủ chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019”, Bộ Công Thương vừa có thông báo lùi thời hạn gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất Nhập khẩu), chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được Bộ hỗ trợ trong các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử theo quy định.

Sở Công Thương Bến Tre thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh biết và thực hiện./.

Nguồn: QLTM - SCT