• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Điều chỉnh thành lập Cụm công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú
Họp thẩm định hồ sơ điều chỉnh thành lập CCN Thị trấn Thạnh Phú. (Nguồn: QLCN)

Điều chỉnh thành lập Cụm công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú

(Cập nhật: 07/05/2020)
Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
CCN Thị trấn Thạnh Phú được thành lập theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, với diện tích 10 ha. Tuy nhiên, do có sự điều chỉnh cục bộ về hệ thống giao thông đường tỉnh Bắc - Nam nên vị trí cũ không còn đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi. Do đó, việc điều chỉnh thành lập CCN nhằm đảm bảo cho việc kết nối đường bộ, đường thủy, triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác mời gọi đầu tư, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị. Đồng thời, CCN sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và các dịch vụ đi kèm tại địa phương, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, ổn định xã hội và tăng thu ngân sách.

Theo nội dung Quyết định, CCN điều chỉnh thuộc địa bàn Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cạnh ranh nội thị trấn Thạnh Phú về phía Đông Bắc. Với phía Bắc giáp đường Trần Văn Tư, phía Nam,  phía Tây và phía Đông đều giáp đất dân. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú.

Ngành nghề hoạt động chủ yếu: cơ khí, chế biến thủy sản đông lạnh, sản xuất bột cá, thức ăn gia súc, sản xuất dây thừng, đan lưới, may mặc, sản xuất nước đá, các dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá và các ngành nghề khác không gây ô nhiễm môi trường tùy theo nhu cầu phát triển của địa phương, nhà đầu tư.

CCN Thị trấn Thạnh Phú được tổ chức, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Xem Quyết định số 2425/QĐ-UBND (tại đây)./. 
Nguồn: QLCN-SCT