• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Điều chỉnh giảm diện tích cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre trong CCN – TTCN Phong Nẫm. (Nguồn: QLCN)

Điều chỉnh giảm diện tích cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm

(Cập nhật: 10/01/2022)
Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CCN – TTCN) Phong Nẫm được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thành lập tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 16/5/2011, với diện tích 10,3122 ha. Ngày 03/6/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1276/QĐ-UBND mở rộng CCN với diện tích 30 ha và ngày 18/5/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 1131/QĐ-UBND mở rộng CCN với diện tích 34 ha. Vậy CCN – TTCN Phong Nẫm có tổng diện tích sau khi thành lập và mở rộng là 74,3122 ha.

Giai đoạn 1 của CCN – TTCN có tổng mức đầu tư dự án 332 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 40/2005/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng chính phủ; ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn khác. Tổng vốn đầu tư hạ tầng đến nay khoảng 123,5 tỷ đồng, đạt 37,20 % so với tổng mức đầu tư dự án. Hiện đang triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng CCN – TTCN Phong Nẫm, hạng mục: đường D2N1 và D2aN2 (đã triển khai cắm được 48/54 mốc giải phóng mặt bằng). Trong CCN hiện có 06 dự án đăng ký đầu tư, diện tích cho thuê 26,45 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.722,41 tỷ đồng (có 03 dự án đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho khoảng 952 lao động). Và hiện cũng có 02 doanh nghiệp (Công ty Trung Nhạc và Công ty may Việt Thành) đang xin đầu tư, với diện tích khoảng 3,86 ha.

Giai đoạn 2  đã quy hoạch chi tiết với diện tích 34,08 ha, trong đó đất sản xuất xây dựng nhà máy xí nghiệp là 25,56 ha, đất mặt nước và công trình khác (giao thông, lộ giới, công viên cây xanh…) là 8,52 ha. Vốn dự kiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dự kiến 549 tỷ đồng.    

Mặc dù, UBND xã Phong Nẫm đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất các hộ dân nằm trong vùng giải phóng mặt bằng của dự án. Tuy nhiên, qua nhiều lần vận động, tuyên truyền còn lại diện tích khoảng 2,2 ha của 05 hộ dân chưa đồng ý cho kiểm kê, cấm mốc. Để cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng giao cho Công ty TNHH MTV SX TMDV XNK Bến Tre Phong Nẫm thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bột sữa dừa với diện tích 5,85 ha và xây dựng dự án đầu tư kết cấu hạ tầng CCN - TTCN Phong Nẫm, hạng mục: Đường D2N1 và D2aN2 được thuận lợi, đồng thời, giải quyết kiến nghị của các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt (có diện tích thu hồi lớn, gia đình đơn chiếc và đã lớn tuổi), UBND tỉnh đã có Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 điều chỉnh giảm diện tích CCN-TTCN Phong Nẫm khoảng 01 ha từ 74,3122 ha xuống còn 73,3122 ha và giao Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm công bố Quyết định này cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện/.
Nguồn: P.QLCN – SCT