• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Quyết định số 2837/QĐ-BCT về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công thương ban hành ngày 05/11/2020.

Quyết định số 2837/QĐ-BCT về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công thương ban hành ngày 05/11/2020.

(Cập nhật: 22/01/2021)
Do những điều kiện quy định cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo phương thức đa cấp được nâng cao và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh đa cấp không phép và kinh doanh dịch vụ sử dụng mô hình trả thưởng đa cấp như đầu tư tài chính, tiền ảo, dịch vụ giáo dục, đào tạo, đặc biệt là hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… có xu hướng phát triển nhanh chóng, mở rộng tới những đơn vị dân cư và thu hút người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Từ đó, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian tới gặp rất nhiều những khó khăn và thử thách mới.

Với mục tiêu là tăng cường sự phối hợp tích cực và đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp: từ cấp Trung ương tới cấp tỉnh, thành phố; từ cấp tỉnh, thành phố tới các cấp quận, huyện, thị xã và các cấp đơn vị hành chính thấp hơn. Nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hợp pháp, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại của người dân trước các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Tại Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05/11/2020 của Bộ Công Thương đã chỉ đạo và phân công  nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương: “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương cho cấp tỉnh và cấp quận, huyện, thị xã. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương”.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời xử lý những vấn đề thực tế phát sinh trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng bán hàng đa cấp, kinh doanh trái phép thông qua sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm… Sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo thường xuyên các hiện tượng công ty đa cấp có dấu hiệu biến tướng, mở rộng phạm vi hoạt động để đề cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt đối với các đối tượng là sinh viên, người cao tuổi, người dân vùng nông thôn,… Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh  theo phương thức đa cấp tại địa phương: hoạt động bán hàng, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ở các địa phương triển khai một cách đồng bộ, triệt để; phát hiện, điều tra và xử lý các thủ đoạn biến tướng bán hàng đa cấp trái phép; giải quyết, xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời, duy trì và nâng cấp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, khai thác hiệu quả các trang web của Bộ Công Thương: https://banhangdacap.dvctt.gov.vn/; http://bhdc.vcca.gov.vn/;  ứng dụng iMLM trên nền tảng iOS nhằm cung cấp và tiếp nhận thông tin về quản lý lĩnh vực bán hàng đa cấp tại Việt Nam một cách kịp thời.

Đính kèm danh sách các Công ty/Doanh nghiệp đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương tính đến ngày 21/01/2021.
                                                                              Nguồn: QLTM-SCT