• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đại hội thường niên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa
Ông Phạm Quang Đằng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đến ngày 30/9/2019 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đại hội thường niên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa

(Cập nhật: 28/10/2020)
Ngày 26/10/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm; Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa đã tổ chức Đại hội thường niên HTX năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 24/3/2019 đến ngày 30/9/2020, từ đó đề ra phương án hoạt động 03 tháng cuối năm 2020và năm 2021. Ông Phạm Quang Đằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)HTX Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa chủ trì đại hội; bên cạnh đó, đại hội còn có sự góp mặt của ông Lê Văn Nhân –Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm cùng với Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Châu Hòa, các sở ban, ngành tỉnh và 170 đại biểu thành viên tiêu biểu đại diện cho 378 thành viên HTX về dự Đại hội.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa có trụ sở chính tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, HTXđược thành lập vào ngày24 tháng 3 năm 2019. Đây là đại hội lần thứ 2 của HTX, đến nay HTX đã có 378 thành viên đăng ký tham gia với tổng số vốn đăng ký 2,3 tỷ đồng; trong đó, vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của HTX bao gồm: dịch vụ tiêu thụ dừa xiêm, dừa khô và mua bán phân bón hữu cơ, vô cơ.

Tại đại hội, đại biểu được nghe báo cáo tổng kết tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài sản, nguồn vốn, tình hình nhân sự, kết quả tuyên truyền, vận động thêm thành viên và danh sách thành viên đăng ký, số góp vốn; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đến ngày 30/9/2020 và phương án hoạt động năm 2021; thông qua dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh của HTX và bầu nhân sự trưởng ban kiểm soát của HTX,thông qua dự thảo nghị quyết đại hội;…

Phát biểu tại đại hội, Ông Lê Văn Nhân – Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm cho rằng hoạt động của HTX phải tuân thủ theo quy định của luật Hợp tác xã năm 2012 và Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX. Mặc khác, HTX ngày càng có vai trò quan trọng trong việc định hướng, hỗ trợ kinh tế hộ nông dân. Do mới được thành lập nên trong công tác lãnh đạo điều hành của HĐQT còn gặp nhiều khó khăn,HTX phải chủ động hơn trong việc liên kết với các đầu mối doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho các xã viên. Trong thời gian tới, để hoạt động có hiệu quả hơn, HTX cần có phương án sản xuất cụ thể, rõ ràng, bảo đảm quyền lợi cho các thành viên.

Sau đại hội, UBND huyện Giồng Trôm cùng với các phòng, ban ngành huyện và các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ HTX đi vào hoạt động ổn định; tạo điều kiện cho HĐQT HTX được tham gia đào tạo các lớp nâng cao năng lực, tham quan thực tế; xây dựng liên kết đầu vào, đầu ra ổn định nhằm tạo nguồn thu cho HTX. Đặc biệt HTX cần quan tâm hướng đến dịch vụ sản xuất nông sản theo hướng an toàn, sạch, hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap. Ngoài ra, các xã viên phải là người tiêu thụ, sử dụng các dịch vụ mà HTX cung cấp; để làm được điều đó, HTX phải thật sự tạo được niềm tin và mang lại lợi ích kinh tế cho các thành viên./.
Nguồn:TT.KC&XT - SCT