• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam

(Cập nhật: 31/03/2020)
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam tại Thông báo số 74/TB-CT ngày 11/3/2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với nội dung như sau:
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NATURALLY PLUS VIỆT NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312576790
- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05 tháng 9 năm 2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HMC, số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.3911.2400
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 029/QLCT-GCN được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày cấp lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2015, sửa đổi, bổ sung lần thứ 06 ngày 14 tháng 3 năm 2019, được cấp lại ngày 18/7/2019.
- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.
- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 14/02/2020.
- Người liên hệ: bà Huỳnh Thị Minh Ngọc. Chức vụ: Kế toán trưởng.
- Điện thoại: 028.3920.4535;   
- Email: ngoc.huynh@naturally-plus.com.vn
Xem thông tin chi tiết văn bản
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
 
Nguồn: QLTM-SCT