• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Liên kết Tri thức

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Liên kết Tri thức

(Cập nhật: 31/03/2020)

Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Liên kết Tri thức tại Thông báo số 44/TB-CT ngày 10/02/2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với nội dung như sau:
 


- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101887846
- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16 tháng 8 năm 2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 27 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02462854098
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 012/QLCT-GCN được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 29 tháng 7 năm 2019.
- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.
- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 30/12/2019.
- Người liên hệ: bà Trần Vân Anh. Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.
- Điện thoại: 0912583636;   
- Email: Vananh7798@gmail.com

Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Xem công văn thông báo tại đây./.

Nguồn: QLTM-SCT