• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
 • admin
 • EVFTA
 • 27/08/2020
 • 501
Tỉnh Bến Tre thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Tỉnh Bến Tre thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

(Cập nhật: 27/08/2020)
Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: