• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

I. Lịch tiếp công dân 1. Giám đốc Sở Công Thương tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ sẽ tiếp vào ngày làm việc kế tiếp. ...
Ngày 21 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh Bến Tre ký ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND v/v  Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. ...
Có 23 dự án thuộc các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm, Thạnh phú và Thành phố Bến Tre. Cụ thể:  ...