• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

(Cập nhật: 08/09/2020)
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng tại Thông báo số 285/TB-CT ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với nội dung như sau:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN TOÀN THẮNG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313305659
- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15 tháng 6 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 25 tháng 01 năm 2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GNC do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 27 tháng 7 năm 2015; sửa đổi, bổ sung lần thứ 08 ngày 14 tháng 3 năm 2019.
- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GNC của Công ty hết hiệu lực.
- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 27/7/2020.
- Người liên hệ: bà Đoàn Thị Hồng Thắm. Chức vụ: Nhân viên.
- Địa chỉ: số 416/5 Dương Quảng Hàm, phường 05, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0937781896
 - Email: toanthang87@gmail.com
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.                                                 
                                                                        Nguồn: P. QLTM-SCT