• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn năm 2023
Quang cảnh hội nghị tập huấn (Nguồn: Mai – P.QLTM)

Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn năm 2023

(Cập nhật: 12/06/2023)
Triển khai Kế hoạch số 431/KH-SCT ngày 06 tháng 3 năm 2023 về việc chức hội nghị chuyên đề, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn. Từ ngày 29/5/2023  đến ngày 01/6/2023, Sở Công Thương phối hợp triển khai tại các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tổng số đại biểu tham dự ở 04 lớp trên 300 học viên là đại diện Ban/Tổ quản lý chợ, hợp tác xã, các hộ kinh doanh, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Sở Công Thương Bến Tre đã phối hợp với trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú tổ chức thành công lớp tập huấn nhằm kịp thời cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật, chính sách của Nhà nước, một số kỹ năng, kinh nghiệm liên quan đến phát triển và quản lý chợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý chợ tại các địa phương. Ứng xử văn minh thương mại, thực hiện an toàn thực phẩm…

Xác định việc nâng cao nhận thức cho lực lượng hoạt động thương mại tại nông thôn là việc làm quan trọng và rất cần thiết, từng bước góp phần cho mục tiêu phát triển thị trường thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh, bền vững; đóng vai trò là động lực chủ yếu quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kết nối tiêu dùng, tạo chuỗi cung ứng để phát huy năng lực, sức mạnh nội sinh của thị trường nội tỉnh; gắn với phát triển đa dạng về chế độ sở hữu, loại hình tổ chức và phương thức hoạt động của các thành phần kinh tế.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 431/KH-SCT, với mục đích góp phần cung cấp kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển thương mại nông thôn, kiến thức cần thiết về kỹ năng tổ chức bán hàng, cơ chế, chính sách và những quy định hiện hành của Nhà nước đối với thương nhân, các hộ kinh doanh. Những vấn đề hộ kinh doanh cần biết về văn minh thương mại; dấu hiệu nhận biết hàng thật, hàng giả. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường; giúp những người có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật, triển khai chủ trương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động./.
Tin, ảnh: Mai – P.QLTM