• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về quản lý giá các mặt hàng thiết yếu năm 2023
Ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở Công Thương tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra tại buổi kiểm tra

Sở Công Thương tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về quản lý giá các mặt hàng thiết yếu năm 2023

(Cập nhật: 06/11/2023)
Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật năm 2023; Công văn số 1362/UBND-NC ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.
Đoàn kiểm tra do Ông Võ Minh Thưởng - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tham dự buổi kiểm tra, Ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc sở Công Thương, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng Quản lý thương mại, Quản lý năng lượng, Kỹ thuật An toàn Môi trường, Văn phòng và Thanh tra sở.

Qua buổi kiểm tra, Đoàn đánh giá cao đơn vị Sở Công Thương trong công tác tổ chức triển khai thi hành pháp luật trong việc quản lý giá các mặt hàng thiết yếu: xăng, dầu, khí hóa lỏng và điện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

Nhằm đảm bảo triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành theo đúng Kế hoạch tỉnh đề ra, Sở đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 306/KH-SCT ngày 21/02/2023 của Sở Công Thương về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2023, Tổ Pháp chế được kiện toàn theo Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 26/8/2020, gồm 05 người kiêm nhiệm thực hiện công tác theo dõi THPL và phối hợp các phòng liên quan đến công tác quản lý giá xăng dầu, khí và điện.

Sở quan tâm thực hiện công tác phổ biến, tập huấn pháp luật, đối với mặt hàng xăng dầu: thực hiện lồng ghép việc thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu thực tế tại CHXD trong quá trình cấp Giấy phép xăng dầu và thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống Zalo Office Account: “Thông Tin Xăng Dầu Công Thương Bến Tre”, hiện nay, kênh Zalo OA “Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre” đã có 486 tài khoản của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu “Quan tâm” tương tác; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; tiếp nhận thông báo thời gian bán hàng, thông báo thời gian dừng bán hàng, thông báo thay đổi thời gian bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp. Trên lĩnh vực kinh doanh khí, gas, Sở tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về Khí dầu mỏ hóa lỏng cho 104 cơ sở kinh doanh khí LPG. Qua tập huấn, Sở đã hướng dẫn cụ thể những quy định của nhà nước về kinh doanh khí, học viên nắm bắt được và ứng dụng tại cơ sở kinh doanh của mình, do đó sẽ hạn chế các vi phạm các điều kiện về kinh doanh khí. Tổ chức 01 lớp tập huấn, tuyên truyền cho đối tượng cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nghiêm việc sử dụng, việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thường xuyên thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của ngành; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, công tác bồi thường nhà nước…

Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 01/01/2023 đến ngày 01/10/2023 (điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng): Tổng số vụ 25, trong đó: kiểm tra nhắc nhở 19 vụ, số vụ vi phạm 06 vụ và ban hành quyết định xử phạt VPHC 06 vụ. Tổng số tiền xử phạt VPHC: 156.350.000 đồng.

Qua ý kiến của thành viên đoàn và thảo luận trao đổi tại buổi kiểm tra, Ông Võ Minh Thưởng - Giám đốc sở Tư pháp - Trưởng đoàn có ý kiến kết luận đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nhất là thông qua công tác kiểm tra và tuyên truyền các lĩnh vực quản lý của ngành công thương góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại./.
Tác giả: Mai - P.QLTM