• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 28/6/2021 – 04/7/2021

(Cập nhật: 28/06/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (28/06/2021) 7g30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị
8g Dự họp Nghe báo cáo việc đề xuất cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Sông Tiền thuê đất và giao khu vực biển cho các doanh nghiệp điện gió, 1 buổi. (CV: 1039/UBND-KT) PH số 01, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm, Phòng QLNL (Hoàng)
14g Tham dự buổi làm việc với huyện Bình Đại, huyện Châu Thành về triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm Chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã. (CV: 1217/STTTT-CNTT&BCVT) UBND huyện Châu Thành, B.Tre (Xe cơ quan) PGĐ Nga
Thứ 3 (29/06/2021) 7g30 Dự kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021_2026, 1 ngày. Hội trường HĐND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
8g Dự họp đề xuất khu vực thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm thực hiện và bàn hướng xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre, 1 buổi. (GM: 1194/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Nga, Phòng QLTM
8g Dự họp góp ý xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2030, 1 buổi. (GM: 1971/GM-SNNPTNT) PH số 01, Sở NNPTNT, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
14g Thẩm định tiêu chí 4- điện nông thôn xã An Định. (GM: 216/GM-KTHT) UBND xã An Định, huyện MCN Phòng QLNL (Tòng)
14g Tham gia Khảo sát thực tế và đóng góp ý kiến để tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Văn bản số 1040/VPUBND-KT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. (GM: 503/GM-KCN) Cty CP Mía đường B.Tre, KCN An Hiệp, huyện Châu Thành (Xe Ban QL.KCN, Tập trung tại Ban QL.KCN 13g30 khởi hành) Phòng QLCN
14g Dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bến Tre. (GM: 378/GM-CTK) Hội trường Cục Thống kê tỉnh, P.An Hội, TP. Bến Tre Phòng KHTCTH (Thụy)
Thứ 4 (30/06/2021) 8g Kiểm tra việc triển khai và cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với Chi ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ, 1 buổi. (QĐ: 114-QĐ/ĐU) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Bí thư Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi ủy và đ/c: Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ
Thứ 5 (01/07/2021)        
Thứ 6 (02/07/2021)        
Thứ 7 (03/07/2021)        
Chủ nhật (04/07/2021)